მათემატიკა პროგრმა 1-4 კლასი

1-დან მე-4 კლასელთათვის ჩატარდება სახალისო მათემატიკის გაკვეთილები  პროგრამული საკითხების პარალელურად.