პრაქტიკული ტრენინგი საპენსიო რეფორმაზე

2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა კანონი საპენსიო რეფორმაზე, ამასთან დაკავშირებით სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” ატარებს სემინარებს, მაგრამ პრაქტიკამ აჩვენა რომ ერთდღიანი სემინარი არ არის საკმარისი მომხდარი ცვლილებების პრაქტიკაში განხორციელებისათვის.
    სწორედ ამიტომ სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” გეგამავს ჩაატაროს პრაქტიკული ერთდღიანი ტრენინგი, რომელზეც განხილული იქნება საპენსიო რეფორმის ასპექტები პრაქტიკულ ჭრილში: საპენსიო  სააგენტოს საიტის დეტალური შესწავლა, კერძოდ ფირმის რეგისტრაცია, მართვა, დრაფტი დეკლარაციები. ექსელში თანამშომელთა სქესისა დ ასაკის მიხედვით გაანგარიშებები, ცხრილების შედგენა, ფირმის ფულადი სახსრების რისკების შეფასება. ტრენინგზე შეისწავლება ფუნქციები: Data Validation, Check box, Yearfrac, Conditional formatting
ტრენინგზე მსმენელთა რაოდენობა 5-6 ადამიანი, გაკვეთილი მიმდინარეობს პროექტორის დახმარებით. ტრენინგის ხანგრძლივობა 3 სთ.
ჩატარების დღეები:
18 იანვარი – 19:00 სთ.
ან შაბათს
19 იანვარი – 10:00 სთ. (დილით)
23 იანვარი – 19:00 სთ.
25 იანვარი – 19:00 სთ.
26 იანვარი – 10:00 სთ. (დილით)
ტრენინგზე დასწრების საფასურია 100 ლარი
რეგისტრაცია შესაძლებელია მეილით, ტელ: 599 25 47 13, ან საიტზე