პრაქტიკული ტრენინგი: ფინანსური ანგარიშგების შედგენა IFRS-ით

IFRS

სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” ატარებს პრაქტიკულ ტრენინგებს ფინანსური ანგარიშგების შედგენაზე.

შეხვედრების რაოდენობა: 2

ჩატარების დღეები: შაბათი, 10:00 სთ.

ტრენინგის ღირებულება: 150 ლარი

ტრენინგი ტარდება პროექტორის დახმარებით, მსმენელებიც აღჭურვილი არიან კომპიუტერებით. ტრენინგი ემსახურება ანგარიშგების მომზადებისათვის საჭირო უნარებისა და ტექნიკის გამომუშავებას.

ტრენინგზე განიხილება საბუღალტრო პროგრმიდან ექსელში საჭირო ინფორმაციის გადატანა, ინფორმაციის დამუშავება და ფინანსური ანგარიშგების შედგენა . შეისწავლება ექსელის:

  • ტექსტური ფორმულები;
  • ლოგიკური ფორმულები;
  • მათემატიკური ფორმულები;
  • საძიებო ფორმულები;
  • მონაცემთა ბაზების შექმნა

 

ტრენინგზე  რეგისტრაცია

ტრენინგი ჩატარდება მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 41, მე-5 სართული

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ, ტელ: 599 25 47 13, 2 12 05 95

Advertisements