საბუღალტრო-საკონსულტაციო მომსახურება

სასწავლო ცენტრი “ააფ–კაპიტალის” კვალიფიციური კადრები გაგიწევენ საკონსულტაციო მომსახურებას  ბუღალტერიაში და საბუღალტრო პროგრამა “ინფო ბუღალტერში”.

მარაგების აღრიცხვა, ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა, ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა, სამშენებლო ბუღალტერია, წარმოების ბუღალტერია, რესტორნის ბუღალტერია, ვაჭრობის ბუღალტერია, სასტუმროს ბუღალტერია და ა.შ.

rs.ge პორტალზე მუშაობა, დეკლარაციების შევსება, გადასახადების შედარება აღრიცხვის ბარათსა და ბუღალტრულ აღრიცხვას შორის. გადასახადებით დაბეგვრის საკითხები.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და saras.gov.ge პორტალზე ატვირთვა მე-3, მე-4 კატეგორიისათვის.

მოსახურების ფასები : 1 სთ. 40 ლარი

შესაძლებელია ყოველთვიური ხელშეკრულების გაფორმება

დაინტერესების შემთხვევაში მოგვწერეთ მეილზე aaf.capital@yahoo.com