ჩვენ შესახებ

სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” წარმოადგენს ფინანსურ სასწავლო და საკონსულტაციო ცენტრს. ჩვენი მიზანია ფინანსურ მენეჯერთა და სპეციალისტთა მომზადება, მიზნობრივი ტრენინგების ჩატარება სხვადასხვა კომპანიის კადრებისთვის. ჩვენ ვითვალისწინებთ დამსაქმებელი კომპანიების მოთხოვნებს! ჩვენი სასწავლო პროგრამები შემუშავებულია ისე, რომ  მსმენელს გამოუმუშავდეს უნარ-ჩვევები და რაც მთავარია მიიღოს ცოდნა,  რათა ადვილად შეძლონ დამკვიდრდნენ და პრაქტიკულად შეძლონ საქმის კეთება. ჩვენს მიერ მომზადებულია ათობით ფინანსური მენეჯერი! ჩვენი გუნდის გამოცდილება უკვე შვიდ წელს ითვლის.  ჩვენს სასწავლო კურსს თან ახლავს სტაჟირება და დასაქმების რეალური პერსპექტივა. ჩვენი კურსდამთავრებულები სხვადასხვა ორგანიზაციებში აგრძელებენ წარმატებით მუშაობას.

თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა, “ააფ-კაპიტალი”-ს სპეციალისტთა დახმარებით სწორი გზა აირჩიოთ მიზნისკენ. გაითვალისწინეთ – ჩვენი ტრენერები პრაქტიკოსი სპეციალისტები და ექსპერტები არიან თავიანთ სფეროში. ჩვენ გამოგვცადა დრომ და ხარისხი არასოდეს დაგვიკარგავს! დასაქმების რეალური შანსი მხოლოდ თქვენს მონდომებაშია!

ცოდნა საუკეთესო კაპიტალია!