საქ. საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი

TaxLaw

“ააფ–კაპიტალში” მოქმედებს საქ. საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი, რომელიც სამი ნაწილის სახით არის წარმოდგენილი, AAFC-5 “საქ. საგადასახადო კოდექსი: გადასახადები”, რომელიც თავის მხრივ ორ ნაწილად გავყავით მოგების გადასხადის ესტონური მოდელი და დანარჩენი გადასახადები, ამ ორივე ნაწილს კითხუობს ბ–ნი გიორგი ცერცვაძე (აუდიტორული კონცერნი ცოდნისას დამფუძებელი პარტნიორი, აუდიტორი) ხოლო მესამე ნაწილი AAFC-6 “საქ. საგადასახადო კოდექსი: სამართლებრივი საფუძვლები” მოიცავს საგადასხადო კოდექსის დანარჩენ მუხლებს, საგადასახადო შემოწმება, მოგების გადასახადს 2017 წლის 1 ინვრამდე, საშემოსვლო გადასახადის დაბეგვრის რეჟიმებს, გარდამვალ დებულებებს და ა.შ. ამ ნაწილს კითხულობს შემსოვლების სამსახურის სგადასახდო დავების დეპარტამენტის თანამშრომელი, თსუ–ს იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი ქეთევან მაკარაძე.

AAFC-5 და AAFC-6 თითოეულის დასრულების შემდეგ არის გამოცდა , გამოცდაზე გასვლის ღირებულება 50 ლარი.

სრული კურსის არჩევის შემთხვევაში მოქმედებს შეღავათი და ამ შემთხვევაში სრული ღირებულება შეადგენს 550 ლარს, ერთი ორგანიზაციიდან ორი ა მეტი თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში ისარგებლებთ დამატებით კიდევ 10%–იანი ფასდაკლებით.

დამატებითი შეკითხვებით მოგვმართეთ ტელ: 599 25 47 13, ფოსტა aaf.capital@yahoo.com

რეგისტრაცია დაწყებულია ბმული