სერტიფიცირება

სწავლება “ააფ–კაპიტალში” 2016 წლის სექტემბრიდან ორსაფეხურიანია. თითოეული საფეხური მოიცავს სამ საგანს. სალექციო კურსის დასრულების შემდეგ თითოეულ საგანში ჩატარდება გამოცდა ტესტირების პრინციპით. სამივე დისციპლინაში გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ გაიცემა პირველი საფეხურის AAFC სერტიფიკატი და მეორე საფეხურის AAFC სერტიფიკატი.

პირველი საფეხური:

AAFC-1 “ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით IFRS-ით”

AAFC-2 “საბუღალტრო ინფორმაციული ტექნოლოგიები”

AAFC-3 “ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები”

მეორე საფეხური:

AAFC-4 “ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფასს–ით”

AAFC-5 “საქ. საგადასახადო კოდექსი: ძირითადი გადასახადები”

AAFC-6 “საქ. საგადასახადო კოდექსი: სამართლებრივი საფუძვლები”

AAFC-7 “ფინანსური ანალიზი და მოდელირება ექსელში”

თავიდან მხოლოდ პირველი საფეხური ისწავლებოდა ჩვენს სასწავლო ცენტრში. 2012 წლის პირველ ნახევარში სამივე გამოცდა წარმატებით ჩააბარა რამდენიმე მსმენელმა.  AAFC სერტიფიკატის პირველი მფლობელი გახდა ნანა ვახტანგიშვილი , რომელიც ამ გამოცდების ჩაბარების შემდეგ  შპს “ჯორჯიან ბეიქერსის” ბუღალტრად დაინიშნა.

2012 წელს ჩვენს სასწავლო ცენტრში სრული კურსი გაიარეს და გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს:

ნანა მირუაშვილი (შპს “გლობალ-3 მთ.  ბუღალტერი)

SAMSUNG

ირაკლი მურადაშვილი

SAMSUNG

მადონა იაგანაშვილი

თამარ სიბაშვილი

ია გვარჯალაძე

სოფიო გველესიანი (დავასაქმეთ ჩვენს აუდიტორულ კონცერნ “ცოდნისაში”)

გიორგი ქარელი (დავასაქმეთ შპს “თ და ს”-ში ბუღალტრად)

ანა პოღოსოვა

2016 წლის ივნისში სრული სერტიფიკატის მფლობელი გახდა დავით ნებულიშვილი

2017 წლის მაისის თვეში 1-ლი დონის სერტიფიკატის მფლობელი გახდა დიანა ტაბაღუა