ფასები – მათემატიკა და უნარები ყველასათვის

 

ალიო მაემაიკ 1-6 კლასი – 55 ლარი;

მათემატიკა   1-4 კლასი – 50 ლარი;

მათემატიკა   5-8 კლასი – 60 ლარი;

მათემატიკა  მე-9-10-11  კლასი საატესტატო კურსი – 70 ლარი;

მათემატიკა  მე-12 კლასი აბიტურიენტების მოსამზადებელი კურსი – 100 ლარი;

ზოგადი უნარები აბიტურიენტებისათვის120 ლარი;

მათემატიკა და ზოგადი უნარები სამუშაოს მაძიებელთათვის (საბანკო სექტორი და ა.შ.)