ფინა ბუღალტერია-საწყობი

2019 წლის სექტემბრიდან სასწავლო ცენტრში დაინერგა საბუღალტრო-სასაწყობო პროგრამა “ფინას” სწავლება.

სასწავლო კურსი შემუშავებულია მოქმედი ბუღალტრებისათვის და დამწყებთათვის.

კურსი შედგება 15 მეცადინეობისაგან (2 საათიანი), ღირებულება 300 ლარი