ჩვენი ტრენინგების კალენდარი

გაფართოებული ლექცია ფასს 1 “ფინ. ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების პირველად გამოყენება

18 ივლისი

დასაწყისი 19:00 სთ.-ზე

თბილისი

 

AAFC-4 “ფინანსური ანგარიშგების შედგენა ფასს-ით”

2 ივნისი – დაწყება

14 ივლისი -დასრულება

ჩატარების დღეები: შაბათი

დასაწყისი: 15:00 სთ.

AAFC-5 “საგადასახადო კოდექსი: ძირითადი გადასახადები”

11 ივნისი – დაწყება

16 ივლისი -დასრულება

ჩატარების დღეები: ორშაბათი

დასაწყისი: 19:00 სთ.

AAFC-6 “საგადასახადო კოდექსი: სამართლებრივი საფუძვლები”

24 მაისი – დაწყება

26 ივლისი -დასრულება

ჩატარების დღეები: ორშაბათი, ხუთშაბათი

დასაწყისი: 19:00 სთ.

 

 

 

 

Advertisements