ჩვენი ტრენინგების კალენდარი

ფინანასური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით AAFC-1

დაწყება – 25 თებერვალი

 

ტრენინგი საქ. საგადასახადო კოდექსი AAFC-6

დაწყება 20 თებერვალი

 

სემინარი საპენსიო რეფორმაზე ქ. ქუთაისში

4 თებერვალი – 15:00 სთ.

სემინარი საპენსიო რეფორმაზე ქ. თელავში

29 იანვარი – 15:00 სთ.

სემინარი საპენსიო რეფორმაზე ქ. თბილისში

9 იანვარი – 19:00 სთ.

10 იანვარი – 19:00 სთ.

12 იანვარი – 15:00 სთ.

 

AAFC-1 “ფინანსური აღრიცხვა ფასს-ით”

3 ოქტომბერი – დაწყება

-დასრულება

ჩატარების დღეები: ოთხშაბათი, პარასკევი

დასაწყისი: 19:00 სთ.

AAFC-2 “საბუღალტრო ინფორმაციული ტექნოლოგიები”

საღამოს ჯგუფი

5 ოქტომბერი – დაწყება

-დასრულება

ჩატარების დღეები: ოთხშაბათი, შაბათი

დასაწყისი: 19:00 სთ.

დღის ჯგუფი

1 ოქტომბერი – დაწყება

-დასრულება

ჩატარების დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი

დასაწყისი: 13:00 სთ.

AAFC-4 “ფინანსური ანგარიშგების შედგენა ფასს-ით”

17 ნოემბერი – დაწყება

22 დეკემბერი -დასრულება

ჩატარების დღეები: შაბათი

დასაწყისი: 15:00 სთ.

AAFC-5 “საგადასახადო კოდექსი: ძირითადი გადასახადები”

– დაწყება

-დასრულება

ჩატარების დღეები: ორშაბათი

დასაწყისი: 19:00 სთ.

AAFC-6 “საგადასახადო კოდექსი: სამართლებრივი საფუძვლები”

22 ოქტომბერი- დაწყება

24 დეკემბერი – დასრულება

ჩატარების დღეები: ორშაბათი

დასაწყისი: 19:00 სთ.

 

 

 

 

Advertisements