სემინარები “მსს ფასს – ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი დებულებები”

23 ივნისი 

21-ე განყოფილებაანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები
30-ე განყოფილება. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
  … რეგისტრაცია

ლექციას კითხულობს აუდიტური კონცერნი

“ცოდნისა”-ს მმართველი პარტნიორი:

გიორგი ცერცვაძე,

დეტალურად 599 25 47 13, 2 12 05 95


საგადასახადო კოდექსი უკანასკნელი ცვლილებების გათვალისწინებით

სრული კურსი,

 18 ივნისიდან

ონლაინ რეჟიმში

საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი

 რეგისტრაცია

ლექციები AAFC-4 “ფინანსური ანგარიშგების მომზადება”

20 ივნისიდან

ლექციები ტარდება ონლაინ

.. რეგისტრაცია


პრაქტიკული ტრენინგი: ფინანსური ანგარიშგების შედგენა მე-3,მე-4 კატეგორია

20 ივნისიდან

რეგისტრაცია

——————————————————————————————————————————–

AAFC-2 “საბუღალტრო ინფორმაციული ტექნოლოგიები”

ლექციები ტარდება ონლაინ

მიმდინარეობს  ჯგუფების  შევსება

.. რეგისტრაცია

——————————————————————————————————————————–

საბუღალტრო-სასაწყობო პროგრამა “ფინას” შესწავლა

.. რეგისტრაცია

*************************************************************************************

დაგვიკავშირდით: ვაჟა–ფშაველას 41, მე–5 სართული, სასწავლო ცენტრი “ააფ–კაპიტალი”

ტელ: 599254713, 2425045

რეგისტრაცია მიმდინარეობს   …. რეგისტრაცია

—————-

სტაჟირების პროგრამა

მსურველები დაგვიკავშირდით ტელ: 52425045, 599254713

რეგისტრაცია მიმდინარეობს   …. რეგისტრაცია

1380200_446013862170791_1547854152_n

 ————————————————————-

dd