გამოცდების მიმოხილვა

საგანი “ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით”

გამოცდა ტესტური სახისაა  (კითხვას ახლავს 3 ან 4 სავარაუდო პასუხი), თუმცა რამდენიმე საკითხს არ ახლავს სავარაუდო პასუხები და თქვენ უნდა ჩაწეროთ გამოთვლის შემდეგ. სულ 25 საკითხია. გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება 60% საკითხების სწორად ამოხსნის შემთხვევაში, ანუ უნდა იყოს 15 სწორი პასუხი მაინც. გამოცდა ორნაწილიანია. ტესტების პირველ ნაწილში 12 საკითხია. გამოცდის ეს ნაწილი გრძელდება 1 სთ.და 30 წთ. შემდეგ 20 წთ. შესვენება, ხოლო ტესტის მეორე ნაწილი შედგება 13 კითხვისაგან და გრძელდება 1სთ. და 40წთ.

გამოცდაზე რეგისტრაცია ხდება წინასწარ

გამოცდის გადასახადია 50 ლარი, რომელიც გამოცდამდე უნდა იქნეს გადახდილი, თანხის გადაუხდელობის  შემთხვევაში მსმენელი გამოცდაზე არ დაიშვება.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.