გაყიდვების ტრენინგი

 

 

 

ტრენინგი – ,,ეფექტური გაყიდვები და მომსახურეობა“

 

ტრენინგის შესახებ:

მზარდი კონკურენციის პირობებში დღეს-დღეობით ბიზნესში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება საქონლისა და მომსახურების სწორად გაყიდვის ტექნიკებს. მნიშვნელოვანია მყიდველის ფსიქოტიპის შესწავლა და ამის მიხედვით პროდუქტის შეთავზება, კომპანიებისათვის უპირველესი ამოცანაა ყავდეს კარგად ორგანიზებული და კვალიფიცირებული გაყიდვების ჯგუფი.

სწორედ ამიტომ “ააფ-კაპიტალში” ვიწყებთ ტრენინგებს გაყიდვებში

 

ტრენინგის მიზანია  გაყიდვების, მოლაპარაკების წარმართვისა და კლიენტებთან ურთიერთობის  პრინციპების სწავლა,  თეორიული ცოდნის გაღრმავების პარალელურად, მოხდება პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაზიარება და სხვადასხვა ქეისების განხილვა.

 

ტრენინგის თემატიკა:

  • რა არის გაყიდვები?
  • გაყიდვების მენეჯერის მოვალეობები
  • ეფეტური გაყიდვები
  • კლიენტთა მოზიდვა და შენარჩუნება
  • კლიენტების ტიპები
  • მოთხოვნათა გამოვლინება
  • სატელეფონო კომუნიკაცია
  • თანამშრომლის ვალდებულებები
  • პრობლემური სიტუაციების გადაჭრა

 

კურსის ხანგრძლივობა: 25 სთ.

ტრენინგის დაწყების თარიღი: 3 ივლისი

ტრენინგის დასრულების თარიღი: 28 ივლისი

ღირებულება :  200 ლარი ერთი მსმენელისათვის

ტრენინგს უძღვება ნათია თულიანი