საბაზო Ms Excel 2013 (Base)

excell

პრაქტიკული მეცადინეობა: 5 გაკვეთილი;

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 სთ.

ჯგუფი შედგება  1-2-3-4 მსმენელისაგან;

კურსის ღირებულება: 120 ლარი;

საკითხები, რომელიც განიხილება პრაქტიკულ მეცადინეობაზე:

ელექტრონული ცხრილები, დიაგრამები, ინფორმაციის დაცვა, ფორმულები, ფუნქციები, მონაცემთა დამუშავება.

 • ელექტრონული ცხრილის გახსნა;
 • პროგრამის ინტერფეისის აღწერა;
 • ცხრილში მონაცემების ჩაწერა და რედაქტირება;
 • ცხრილში უჯრედების მონიშვნა; ფორმატირება;
 • მონაცემთა ფორმატის განსაზღვრა; sheet – ფურცლებთან მუშაობა;
 • სვეტების და სტიქონების ზომების გასწორება; სვეტების, სტიქონების ჩამატება და წაშლა
 • დოკუმენტის შენახვა; სურათის და გრაფიკული ელემენტების ჩასმა; დიაგრამები და მათი სახეობები; დოკუმენტის დაცვა და უსაფრთხოება.
 • უჯრედში მონაცემების დაყოფა Text to Columns; მონაცემთა გაერთიანება;
 • მონაცემთა გავრცელება უჯრებზე – Flash Fill;
 • უჯრაში მონაცემის ჩაწერის პირობის შემოტანა და ჩამოსაშლელი სიის შექმნა – Data Validation.
 • ბეჭდვა; ფურცლის ნუმერაცია, დასათაურება და ინფორმაციის განლაგება; მონაცემების გაფილტვრა; პირობითი დაფორმატება – Conditional formating
 • ჯამის გამოთვლა SUM;
 • საშუალო არითმეტიკული Average;
 • მაქსიმალური და მინიმალური რიცხვის პოვნა max & min;
 • აბსოლუტური და ფარდობთი მიმართვა;
 • რიცხვთა დათვლა Count;
 • უჯრაში ჩაწერილი ფუნქციის დამოკიდებულება უჯრედებზე;
 • მონაცემთა ავტომატიური შევსება – VLOOKUP ფუნქცია.

გაკვეთილის მსვლელობისას მასალის გადმოცემა ხორციელდება პროექტორის დახმარებით. თითოეული მსმენელი უზრუნველყოფილია ინდივიდუალური კომპიუტერით და სასწავლო მასალით. კურსის დასრულების შემდგომ ტარდება გამოცდა და წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა Ms Excel  (Base) დონის სერტიფიკატი.

 

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.