მსს ფასს – „ფინანსურ ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული ძირითადი დებულებები“

ეს ლექციები ჩვენს სასწავლო ცენტრში პირველად იკითხება

დაწყება 22 ივნისს , ჩატარების დღეები ორშაბათი, ოთხშაბათი

მოიცავს მსს ფასს-ის 14 განყოფილებას, სულ წაიკითხება 8 ლექცია, თითო ლექციის ხანგრძლივობა 2.5 საათი.

ღირებულება 240 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად

რეგისტრაცია https://wp.me/P2fhVW-1B

ლექციებს კითხულობს ბ-ნი გიორგი ცერცვაძე

დამტებითი ინფორმაცია ტელ : 599 25 47 13

By სასწავლო ცენტრი "ააფ-კაპიტალი"