ტრენინგი “ახალი კანონი მეწარმეთა შესახებ”

სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” ატარებს სამ დღიან ტრენინგს “ახალი მეწარმეთა კანონის” შესახებ.

ტრენინგს უძღვება იურისტი სამეწარმეო სფეროში, შპს “ადვოკატთა და აუდიტორთა კორპორაციის” დამფუძნებელი გიორგი ბოჭორიშვილი

ტრენინგი განკუთვნილია დამფუძნებლებისათვის, დირექტორებისათვის, ფინანსური მენეჯერებისათვის, ბუღალტრებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.

გაკეთდება ტრენინგის ჩანაწერი და ყველა მსმენელს დაეგზავნება.

ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ელექტრონული სერტიფიკატი ტრენინგზე დასწრების შესახებ.

ჩატარების დღეები: 9, 10 , 11 მარტი

დასაწყისი: 19:00 სთ

ღირებულება: 80 ლარი

ტრენინგი მოიცავს უამრავ საინტერესო საკითხს:

მეწარმის რეგისტრაცია;

რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია;

მეწარმის საფირმო სახელწოდება;

საქმიანი წერილი;

შენატანები;

განთავსებული კაპიტალი;

წილი, წილის განკარგვა;

დივიდენდის გაცემის შეზღუდვა;

შერწყმის/გაყოფის სქემა;

პარტნიორთა წილების გამოსყიდვა;

სამეწარმეო საზოგადოების დაშლა;

რეგისტრაციის გაუქმება;

შეზღუდულიპასუხისმგებლობის საზოგადოება;

წილი შპს-ში;

შპს -ს განთავსებული კაპიტალი;

წილის სახეები და ახალი წილების გამოშვება;

პარტნიორის მიერ შენატანის განხორციელება;

დივიდენდების განაწილება;

და სხვა.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ , ტელ: 599 25 47 13

თანხის ჩარიცხვის დეტალები:

საქართველოს ბანკი, BAGAGE22, ა/ა GE90BG0000000345933200

შპს “ააფ-კაპიტალი”, ს/კ 404908597

თანხის გადმორიცხვის შემდეგ გადმოაგზავნეთ გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი

მეილზე: aaf.capital@yahoo.com

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

By სასწავლო ცენტრი "ააფ-კაპიტალი"